Zniesienie Współwłasności

Umowa quoad usum

Żeby ułatwić korzystanie ze współwłasności z biegiem czasu powstał tzw. podział quoad usum. Korzystać z niego mogą współwłaściciele, którzy osiągnęli porozumienie w związku z korzystaniem ze współwłasności. Umowa quoad usum to umowa, która mówi o sposobie korzystania ze współwłasności, np. kto kiedy może korzystać lub jaka część komu przysługuje, oczywiście w role wchodzą tutaj udziały jakie posiadają współwłaściciele.Podział quoad usum można zawrzeć, jeżeli zgadzają się na niego współwłaściciele mający łącznie ponad połowę udziałów, pod warunkiem, że podział ten nie przekracza zwykłego zarządu. Jeśli nie ma jednak zgody osób z większością udziałów można na drodze sądowej dokonać podział quoad usum. Jeżeli jednak podział przekracza czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku jej braku współwłaściciele mający łącznie ponad połowę udziałów mogą wystąpić do sądu.Umowa quoad usum może powstać w formie pisemnej, a nawet ustnej, ponieważ jest to tylko sposób korzystania z rzeczy wspólnej i nie ma żadnej mocy prawnej. Zaleca się jednak, aby umowa quoad usum była także w formie pisemnej, gdyż łatwiej później udowodnić jaki był podział. W treści takiej umowy powinno się wyraźnie napisać, np. w przypadku działki jaka część ziemi przypada do wyłącznego korzystania przez jakiego współwłaściciela.Podział quoad usum nie jest zniesieniem współwłasności, jak to niektórzy mogą sądzić, jest to tylko i wyłącznie wewnętrzny podział, który ma ułatwić korzystanie z rzeczy wspólnej i dalej żaden ze współwłaścicieli nie może samodzielnie rozporządzać żadną częścią rzeczy wspólnej.Zniesienie współwłasności jest jednak dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ wtedy żaden z byłych współwłaścicieli nie będzie miał prawa do żadnych roszczeń w związku z byłą współwłasnością. W przypadku quoad usum natomiast jest to tylko umowny podział i w żadnym wypadku nie jest to własność, dlatego też każdy współwłaściciel dalej ma pełne prawo do całej części współwłasności mimo, że została zawarta umowa quoad usum.Zakaz kopiowania treści 2015 © Copyright
Designed by Websik.com - Darmowe szablony

Ciekawe strony: Nieruchomości | Armia Polska | Nieruchomości Szczecin | Zagadki