Zniesienie Współwłasności

Współwłasność ułamkowa

Współwłasność w częściach ułamkowych jest to rodzaj współwłasności, w której każdy ze współwłaścicieli posiada udział, który określa ułamek od całej rzeczy, np. nieruchomości. Każdy może zarządzać swoimi udziałami bez zgody innych współwłaścicieli i korzystać z danej rzeczy w takim zakresie, by dało się to pogodzić z korzystaniem przez innych współwłaścicieli. Udział określa zakres uprawnień jednego współwłaściciela do pozostałych współwłaścicieli w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Jeżeli współwłasność ułamkowa to samochód, a jeden ze współwłaścicieli posiada udział określony w ułamku 1/7 to współwłaściciele mogą uzgodnić, że będzie on jeździł tym samochodem jeden dzień w tygodniu, a pozostałe sześć dni reszta współwłaścicieli zależnie od udziałów. Znaczy to, że pożytki czy przychody ze współwłasności, a także wydatki i straty przypadają współwłaścicielom w stosunku do ułamka, który wyraża wielkość udziałów.Jeżeli jest kilku lub więcej współwłaścicieli może narodzić się konflikt, regulują to przepisy. Najważniejsze jest by każdy podmiot lojalnie działał z innymi współwłaścicielami w zarządzaniu współwłasnością. Każdy ze współwłaścicieli (obojętnie ile ma udziałów) może dokonywać wszelkich czynności, które chronią prawo wspólne. Uprawnienia i na jakie czynności pozwolić sobie mogą współwłaściciele zapisane są w Kodeksie cywilnym:W zakresie zarządu zwykłego potrzebna jest zgoda współwłaścicieli, których łączny udział wynosi ponad połowę, jeżeli nie ma zgody połowy współwłaścicieli, każdy z nich może wystąpić do sądu o upoważnienie do wykonania danej czynności. Jeżeli jednak jest zgoda współwłaścicieli z ponad połową udziałów, to podmiot, który jest przeciwko temu i jest to czynność sprzeczna z prawidłowym rozporządzaniem współwłasnością może wystąpić do sądu by nie doszło do wykonania danej czynności. W zakresie przekraczającym zarząd zwykły potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeżeli jednak brak zgody wszystkich to współwłaściciele łącznie posiadający ponad połowę udziałów mogą na drodze sądowej uzyskać zgodę na wykonanie danej czynności. Każdy ze współwłaścicieli w przypadku ciągłego braku porozumienia może na drodze sądowej domagać się ustanowienia zarządcy współwłasności. Często zdarza się, że nie jest to nawet współwłaściciel.Współwłasność przymusowa oraz gruntowa także zaliczana jest jako współwłasność ułamkowa. Współwłasność przymusowa to taka, w której nie można wystąpić o zniesienie współwłasności, do czasu aż trwa stosunek prawny tej rzeczy wspólnej. Mamy z nią do czynienia w przypadku podzielenia budynku na pojedyncze mieszkania, wtedy też pomieszczenia, np. piwnica, klatka schodowa i strych (jeżeli nie został sprzedany jako pojedyncze mieszkanie) to współwłasność przymusowa. Bez sprzedaży lokalu nie można zbyć się, ani wystąpić o zniesienie współwłasności przymusowej. Podobnie jak przymusowa działa współwłasność gruntowa, czyli nie można jej sprzedać, ani znieść, lecz dotyczy ziemi wokół budynku, jednak tylko tej, która jest niezbędna do poprawnego korzystania i funkcjonowania budynku.Jeżeli wokół budynku znajduje się ziemia, która jest współwłasnością właścicieli lokali, która nie jest potrzebna do właściwego funkcjonowania budynku to współwłaściciele mogą podzielić tę działkę. W takim wypadku udział każdego właściciela lokalu równy jest stosunkowi użytkowej powierzchni lokalu z pomieszczeniami przynależnymi do całej użytkowej powierzchni wszystkich lokali z powierzchnią pomieszczeń do nich należącymi w tymże budynku. Wzorem wygląda to tak:

(użytkowa powierzchnia jednego lokalu + pomieszczenia przynależące do tego lokalu) / (użytkowa powierzchnia wszystkich lokali + ich pomieszczenia przynależące)Zakaz kopiowania treści 2015 © Copyright
Designed by Websik.com - Darmowe szablony

Ciekawe strony: Nieruchomości | Armia Polska | Nieruchomości Szczecin | Zagadki