Zniesienie Współwłasności

Współwłasność łączna

Współwłasność łączna różni się od ułamkowej, tym, że w niej nie można określić ilości udziałów każdego współwłaściciela, dlatego ta forma współwłasności jest niepodzielna. Obu współwłaścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej i dlatego żaden ze współwłaścicieli nie może korzystać z praw własności przez cały czas trwania współwłasności łącznej. Przykładem tego może być fakt, że żaden ze współwłaścicieli nie może sprzedać swojej części współwłasności, ponieważ nie ma określonych udziałów, którymi można by rozporządzać.Mimo nazwy właściwie jest to wspólność, a nie współwłasność, ponieważ nie obejmuje tylko jednej rzeczy (np. nieruchomości), ale całą masę majątkową. Mimo wszystko wspólność dotyczy mienia lub praw majątkowych obligacyjnych oraz rzeczowych, a współwłasność łączna obejmuje jedynie przedmioty zaliczające się do wspólnego mienia. Zawsze jest ona stosunkiem prawnym związanym z drugim stosunkiem prawnym w taki sposób, że istnienie tego rodzaju współwłasności zależne jest od istnienia tych stosunków. Każdy jej przypadek określają szczególne przepisy, nie może ona być jednym samym stosunkiem prawnym.Przykładami współwłasności łącznej może być:
- Wspólność majątkowa małżeńska
- Wspólność majątku spadkowego
- Wspólność majątku wszystkich wspólników spółki nie posiadającej osobowości prawnej, np. spółki cywilnej, komandytowej oraz jawnejTen rodzaj stosunków prawnych ma charakter osobisty i współwłasność łączna powstaje razem z powstaniem tych stosunków i ustaje wraz z końcem tych stosunków oraz ma służyć realizacji celów ekonomicznych i społecznych. To znaczy, że wspólność majątkowa małżeńska nie może istnieć dłużej niż małżeństwo, po rozpadzie zmienia się w współwłasność ułamkową. Jeżeli została zawarta intercyza (małżeńska umowa, która mówi o rozdzielności majątkowej między małżonkami) to taka wspólność w ogóle nie istnieje. Wspólność majątkowa małżeńska to majątek, który został nabyty przez małżonków w czasie trwania małżeństwa.Zakaz kopiowania treści 2015 © Copyright
Designed by Websik.com - Darmowe szablony

Ciekawe strony: Nieruchomości | Armia Polska | Nieruchomości Szczecin | Zagadki